Monday, December 14, 2009

KURIKULUM YANG DITAWARKAN

AKADEMIK MELAYU

1- Bahasa Melayu
2- Bahasa Inggeris
3- Sains
4-Matematik
5-Pendidikan Islam
6-Pendidikan Syariah Islamiah
7-Pendidikan Al-Quran & Sunnah
8-Tasawwur Islam
9-Kemahiran Hidup Bersepadu
10-Sejarah
11-Geografi
12-Sivik & Kemasyarakatan
13-Bahasa Arab Komunikasi
14-Bahasa Arab Tinggi
15-Ekonomi
16-Matematik Moden

_________________________________________________

AKADEMIK ARAB

1-Nahu
2-Sorf
3-Al-Quran Wa Tajwid
4-Tahfiz
5-Feqh Islami
6-Tauhid
7-Insyak
8-Sirah
9-Tafsir
10-Hadis
11-Balaghah
12-Adab Wa Nusus
13-Mantiq
14-Muthalaah
15-Arudh
16-Khat Arabi

__________________________________________________________________________________________________________________________________

AKEDEMIK ARAB

Mata Pelajaran
Ting 1
Ting 2
Ting 3
Ting 4
Ting 5
Al-Quran
/
/
/
/
/
Tauhid
/
/
/
/
/
Tafsir
/
/
/
/
/
Hadith
/
/
/
/
/
Fiqh
/
/
/
/
/
Nahu
/
/
/
/
/
Saraf
/
/
/
/
/
Sirah
/
/
X
X
X
Insya’
/
/
/
/
/
Mutalaah
/
/
/
/
/
Imlak
/
/
/
X
X
Khat
/
/
/
X
X
Usul Fiqh
X
X
X
/
/
Adab Wa Nusus
X
X
/
/
/
Mantiq
X
X
/
/
/
Balaghah
X
X
/
/
/
‘Arudh
X
X
X
/
/
* Petunjuk : ( / ) Ada ( X ) Tiada

*Semua matapelajaran yang diatas adalah mengikut sukatan yang telah ditentukan oleh Bahagian Pendidikan, Jabatan Agama Islam Johor.

AKEDEMIK KEBANGSAAN

Mata Pelajaran
Ting 1
Ting 2
Ting 3
Ting 4
Ting 5
Bahasa Melayu
/
/
/
/
/
Bahasa Inggeris
/
/
/
/
/
Sejarah
/
/
/
/
/
Matematik
/
/
/
/
/
Sains
/
/
/
/
/
B. Arab Tinggi
X
X
X
/
/
B. Arab Komunikasi
/
/
/
X
X
P. Quran Sunnah
X
X
X
/
/
P. Syariah Islamiah
X
X
X
/
/
Ekonomi
X
X
X
/
/
Pend. Islam
/
/
/
X
X
Kemahiran Hidup
/
/
/
X
X
Geografi
/
/
/
X
X

Petunjuk : ( / ) Ada ( X ) Tiada

*Semua matapelajaran yang diatas ini adalah mengikut sukatan Kementerian Pelajaran Malaysia.

1 comment: